Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

17.10.2021 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Süreler Bakımından Yüzde Yirmi Olarak Belirlenen Oranın, 31/12/2022 Tarihine Kadar Yüzde Elli Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625) 15.10.2021 / Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler 06.10.2021 / Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 06.10.2021 / Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) 6/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı 04.10.2021 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4600) 01.10.2021 / 30/9/2021 Tarihli ve 4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı 30.09.2021 / Vergi Daireleri 30 Eylül 2021 Perşembe Günü Saat 19:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır 30.09.2021 / Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı İçin Bugün Son Gün 23.09.2021 / Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Varlık Barışı Duyurusu 15.09.2021 / 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayınlandı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>