Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

28.06.2020 / Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) 23.06.2020 / Türkiye'de Tam Mükellef Şirket Tarafından Görevlendirme Nedeni İle Tayland'a Gönderilen Çalışanın Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge 16.06.2020 / Çalışanın, İşe Başlamadan Önce Ödediği Doğum Borçlanmasına Ait Primlerin, Ücret Matrahından İndiriminin Yapılamayacağı Hakkında Özelge 15.06.2020 / 399 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personele Ödenen Ödül Ücretlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge 12.06.2020 / Çalışanın, Çıraklık Eğitim Merkezinde Öğrenim Gören 18 Yaşını Doldurmuş Çocuğu İçin Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması Hakkında Özelge 12.06.2020 / Ev Hanımlarına Yaptırılan Montaj İşinin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge 11.06.2020 / Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Faaliyetinin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge 03.06.2020 / 2/6/2020 tarihli ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3/6/2020 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı 02.06.2020 / Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru 01.06.2020 / Tespih Dizim Faaliyeti Nedeniyle Basit Usulde Mükellefiyet Tesis Edilip Edilmeyeceği Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>