Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
15.09.2021 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayınlandı
08.09.2021 Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ankara'da İmzalanmıştır
06.09.2021 3/9/2021 Tarihli ve 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/9/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
04.09.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)
03.09.2021 Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4446)
27.08.2021 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı
17.08.2021 Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Yayınlandı
13.08.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi
30.07.2021 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
30.07.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311)
28.07.2021 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 Hakkında Sirküler
26.07.2021 Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
16.07.2021 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu
14.07.2021 Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Yayınlandı
13.07.2021 Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı
12.07.2021 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı
09.07.2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı
09.07.2021 Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı
09.07.2021 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
02.07.2021 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 18. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
02.07.2021 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
01.07.2021 Gelir Vergisi İkinci Taksit Ödeme Dönemi Başladı
30.06.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)
29.06.2021 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315) Hazırlandı
15.06.2021 Kendi El Emeği İle Üretilen El Yapımı Doğal Sabunlar ve Doğal Bitkisel Kremlerin Satışının Esnaf Muaflığı Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 226 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor