Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Varlık Barışında Başvuru Süresi 6 Ay Uzatıldı

Haber Tarihi: 30.06.2021

* 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196), 30/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Gelir Vergisi Kanunu’nun Varlık Barışı uygulaması hükümlerini içeren geçici 93. maddesinin 1., 2. ve 5. fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

- Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştır.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 93 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ VE BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN SÜRELERİN, BİTİM TARİHLERİNDEN İTİBAREN 6 AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4196)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI