Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

2020/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Haber Tarihi: 22.10.2020

 * 19/10/2020 tarihli ve KVK-55/ 2020-2 / Yatırım İndirimi – 41 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

* Mezkûr Sirküler’e aşağıda yer verilmiştir;

 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI HAKKINDA SİRKÜLER

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı                                                                    

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55

Konusu            : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                : 19/10/2020

Sayısı               : KVK-55 / 2020-2 / Yatırım İndirimi - 41

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı